Filip Krzeszowiec

Filip Krzeszowiec urodził się w 2004 roku. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczął w wieku 7 lat w klasie wiolonczeli prof. Pawła Głombika, a kontynuował u Adama Krzeszowca. Swoje umiejętności doskonalił na kursach muzycznych w Krośnie i Lusławicach u prof. Kazimierza Michalika, Stanisława Firleja, Roberto Trainini, Alexandra Geberta, Matsa Lidstroma i Anny Banaś. Obecnie uczy się pod kierunkiem Arkadiusza Dobrowolskiego w POSM II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Do jego najważniejszych osiągnięć należą:

III nagroda - XII Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. A. Janigro, Zagrzeb 2020 

I nagroda -  XXIII Międzynarodowy Konkurs Talents for Europe, Dolny Kubin (Słowacja) 2019

III nagroda -  Young Arts Soloist, Krosno 2019

Wyróżnienie - Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. J.F. Dotzauera, Drezno 2019

III nagroda - XIV Młodzieżowy Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Kazimierza Wiłkomirskiego, Poznań 2018 

I nagroda - X Ogólnopolski Konkurs Młody polski wiolonczelista, Bochnia 2018

I nagroda - XII Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Jana Vychitila, Praga 2018

II nagroda  - Międzynarodowy Konkurs PRO BOHEMA, Ostrawa 2017

III nagroda - XIII Młodzieżowy Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Kazimierza Wiłkomirskiego, Poznań 2016

I nagroda  - XI Forum Młodych Wiolonczelistów,  Gdańsk 2016

II nagroda - XI Konkurs Młodych Wiolonczelistów, Wrocław 2015

W 2015 roku otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Katowice i stypendium Centrum 

Edukacji Artystycznej, a od 2016 roku jest stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

W grudniu 2019 roku Filip wystąpił z recitalem w Conservatorio di Musica G. Nicolini  w Piacenzy.

Filip zajął IV miejsce w II Konkurs Młodych Muzyków (Katowice 2019)

Powrót