III Konkurs Młodzi Muzycy

Jesteś utalentowany muzycznie? Wyślij nagranie i weź udział w III Ogólnopolskim Konkursie Młodzi Muzycy. W Jury zasiądą autorytety muzyki klasycznej z całej Polski, gwarantowana pula nagród 36 000 zł.

Współorganizatorem Konkursu jest Filharmonia Śląska gdzie odbędą się publiczne przesłuchania konkursowe i Koncert Laureatów.

Zgłoś udział w III Ogólnopolskim Konkursie Młodzi Muzycy
Zobacz relację z II Konkursu Młodych Muzyków

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Sekretariat konkursowy pn. – pt., 10:00-12:00 
+48 667 909 537
katarzyna.eberhardt@mlodzimuzycy.pl

Nagrody

Łączna pula nagród to 36 000 zł, z czego 5000 PLN na sfinansowanie projektu edukacyjnego dla szkoły muzycznej, której reprezentant zdobędzie nagrodę Grand Prix, oraz 2000 zł dla jego nauczyciela prowadzącego.

  1. Grand Prix – 10.000 PLN dla najlepszego wykonawcy Konkursu (bez względu na wiek laureata)

  2. Pierwsza nagroda – 6.000 PLN w kategorii wiekowej w której nie przyznano Grand Prix

  3. Dwie drugie nagrody po 4.000 PLN, po jednej w każdej z kategorii wiekowych

  4. Dwa wyróżnienia po 1.500 PLN

  5. Dwie nagrody wysokości 1000 PLN dla akompaniatorów za wyróżniający się akompaniament
     

Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród w ramach gwarantowanej puli 36.000 PLN.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży, w szczególności uczniów szkół muzycznych I i II stopnia 

Uczestnikiem Konkursu może być solista instrumentalista z Polski, urodzony w latach 2005 – 2012, a w przypadku instrumentów dętych 2003 – 2012. W wyjątkowych przypadkach Jury może dopuścić młodszych uczestników.

Do Konkursu nie mogą przystąpić zdobywcy I nagrody lub Grand Prix w poprzednich edycjach Konkursu.

Terminy

ETAP I
od 01.09.2021 do 15.10.2021 – przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu

UWAGA!!! Na liczne prośby osób zainteresowanych udziałem w KONKURSIE  postanowiliśmy przedłużyć pierwotny termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 15 października.

W tej sytuacji, aby zachować równość szans uczestników, dopuszczamy możliwość zmian w zgłoszeniach nadesłanych do dn. 10.09, w tym także załączenia nowego nagrania. Aby anulować przesłane do dnia 10.09. zgłoszenie prosimy o kontakt mailowy: 

katarzyna.eberhardt@mlodzimuzycy.pl .

15.11.2021 – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu

ETAP II
08–09.12.2021 – publiczne przesłuchania na żywo w Filharmonii Śląskiej w Katowicach
09.12.2021 do godziny 21:00 – opublikowanie listy finalistów na stronie www.mlodzimuzycy.pl/konkurs

ETAP III
10.12.2021 – publiczne przesłuchania na żywo w Filharmonii Śląskiej w Katowicach
10.12.2021 do godziny 21:00 – poinformowanie wybranych uczestników o udziale w koncercie 12.12.2021

KONCERT LAUREATÓW
12.12.2021 - Sala Koncertowa Filharmonii Śląskiej

  • ogłoszenie wyników
  • występy laureatów Konkursu

występ Gościa Koncertu - Mariusza Patyry

Solistom towarzyszyć będzie Orkiestra Kameralna Filharmonii  Śląskiej pod dyr. Macieja Tomasiewicza

Regulamin i wpisowe

Zapraszamy do pobrania regulaminu konkursu , regulaminu prac jury oraz załączników (załącznik dla uczestnika niepełnoletniego, załącznik dla uczestnika pełnoletniego)
Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do II Etapu zobowiązani są do wniesienia wpisowego w wysokości 100 PLN. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Fundacji Wspierania Młodych Talentów Muzycznych w mBank 64 1140 2004 0000 3102 8056 1283, w ciągu 7 dni od opublikowania wyników I Etapu Konkursu.

Na wniosek Uczestnika, Organizator może pokryć część kosztów uczestnictwa w Konkursie (vide regulamin). 

 

Współorganizatorzy i patronaty

Organizator: Fundacja Wspierania Młodych Talentów Muzycznych "Młodzi Muzycy"

Współorganizator: Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego

Patronat honorowy:
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek
Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prof. dr. hab. Klaudiusz Baran

Patronat medialny:
TVP Kultura

TVP 3 Katowice

Polskie Radio Dwójka

Polskie Radio Katowice

Jury

prof. dr hab. Katarzyna Popowa-Zydroń

pianistka, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

prof. Krzysztof Węgrzyn

skrzypek, Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hanower

prof. dr hab. Krzysztof Knittel

kompozytor, Uniwersytet Muzyczny im Fryderyka Chopina w Warszawie, Członek Rady Fundacji

dr hab. Tomasz Hajda

puzonista, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, NOSPR

Adam Wesołowski

kompozytor, dyrektor Filharmonii Śląskiej, Członek Rady Fundacji

Zbigniew Graca

dyrygent, Członek Rady Fundacji

Bogusław Pietrzak

gitarzysta, dyrektor PSM I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach, Członek Rady Fundacji

Jan Baytel

flecista, wiceprezes Fundacji "Młodzi Muzycy"