18.12.2020

Zebranie Rady Fundacji

Dnia 18.12.2021 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Fundacji w formie video-konferencji. W czasie spotkania członkowie Rady i Zarządu omawiali działania Fundacji na kilka najbliższych miesięcy, uwzględniając ograniczenia związane z pandemią. 

Powrót