09.05.2020

Warsztaty online dla nauczycieli

Zapraszamy na kolejne z cyklu warsztaty online. Tym razem kierujemy je do nauczycieli młodych muzyków:

9 maja (sobota), 17:00, czas trwania 1,5 h
Czy motywacja on-line w kształceniu muzycznym może być skuteczna?
- uwarunkowania motywacji,
- strategie zwiększające motywację do nauki wśród dzieci i młodzieży szkół muzycznych
- siła oddziaływania muzyki na rozwój ciekawości poznawczej
- kształtowanie motywacji do zadań bliskich i odroczonych w czasie
- różne konteksty relacji on-line ucznia z nauczycielem-artystą

10 maja (niedziela), 17:00, czas trwania 1,5 h
Różne oblicza stresu nauczycielskiego wśród pedagogów – muzyków i środki zaradcze
- od definicji stresu do strategii radzenia sobie ze stresem
- propozycje minimalizowania stresu wynikającego z konieczności zdalnego nauczania przedmiotów muzycznych
- o trudnościach nauczycieli-artystów doświadczanych w relacji z uczniami on-line
- wielość ról i zadań w pracy nauczyciela-artysty
- dlaczego każdy potrzebuje wsparcia

Warsztaty poprowadzi dr Antonina Nogaj – skrzypaczka oraz psycholog specjalizujący się w pracy z muzykami, uczniami szkół muzycznych ich rodzicami i nauczycielami; pracuje jako adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz współpracuje z licznymi instytucjami artystycznymi jako psycholog. Prowadzi badania naukowe z zakresu różnic indywidualnych i stresu wśród artystów; napisała ponad 40 artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz jest współredaktorem książek poświęconych tematyce wykorzystania psychologii w środowisku szkół muzycznych. Dowiedz się więcej na stronie: www.psychologdlamuzyka.pl

Warunkiem koniecznym do uczestniczenia w warsztatach online jest dostęp do sieci internetowej. Zajęcia będą odbywały się z użyciem zooma poprzez zestawienie „wideokonferencji” kilkuosobowej grupy uczestników.

Koszty udziału w warsztatach pokrywa Fundacja Młodzi Muzycy.

Zgłoszenia: katarzyna.eberhardt@mlodzimuzycy.pl

Powrót