14.12.2020

Warsztaty online

Podczas spotkania uczestnik dowie się czym są procesy motywacyjne i jak je rozwijać w czasie wolnym od nauki. Omówione zostaną także zasady higieny psychicznej, będące efektem optymalnego rozłożenia czasu na obowiązki i przyjemności. Poruszona będzie także problematyka efektywnego ćwiczenia.

Termin: 19 grudnia (sobota), 10.00 – 12.00

Warsztaty adresowane do uczniów szkół muzycznych od klasy VI I stopnia i wszystkich uczniów II stopnia.

Warsztaty poprowadzi dr Anna Antonina Nogaj – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Jest psychologiem i skrzypaczką. Pracuje jako starszy wizytator do spraw poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i jako adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współpracuje z licznymi instytucjami artystycznymi jako psycholog-praktyk do spraw artystycznych. Jest autorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii muzyki i redaktorem książek.

Dowiedz się więcej na stronie: www.psychologdlamuzyka.pl

Warunkiem koniecznym do uczestniczenia w warsztatach online jest dostęp do sieci internetowej. Zajęcia będą odbywały się z użyciem platformy zoom poprzez zestawienie „wideokonferencji” grupy uczestników.

Koszty udziału w warsztatach pokrywa Fundacja Młodzi Muzycy.

Zgłoszenia: katarzyna.eberhardt@mlodzimuzycy.pl

W zgłoszeniach prosimy podać imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej szkoły oraz klasę.

Powrót