02.11.2020

Warsztaty online

„Psychologiczne przygotowanie do występów publicznych (zagadnienia motywacji do ćwiczenia, myślenia podczas ćwiczenia, zapamiętywania i radzenia sobie z tremą).”

Podczas warsztatów uczestnicy poznają techniki mentalnej redukcji tremy, nauczą się rozpoznawać własne negatywne myśli, które mogą pojawiać się podczas występów publicznych, poznają pozytywny wpływ wizualizacji oraz zdobędą wiedzę o znaczeniu koncentracji uwagi podczas ćwiczenia. Omówione zostaną także rodzaje pamięci muzycznej i skuteczne sposoby zapamiętywania muzyki.

7 listopada (sobota), 16.00 -19.00

Warsztaty adresowane do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.

Warsztaty poprowadzi dr Anna Antonina Nogaj – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Jest psychologiem i skrzypaczką. Pracuje jako starszy wizytator do spraw poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i jako adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współpracuje z licznymi instytucjami artystycznymi jako psycholog-praktyk do spraw artystycznych. Jest autorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii muzyki i redaktorem książek.

Dowiedz się więcej na stronie: www.psychologdlamuzyka.pl

Warunkiem koniecznym do uczestniczenia w warsztatach online jest dostęp do sieci internetowej. Zajęcia będą odbywały się z użyciem platformy zoom poprzez zestawienie „wideokonferencji” grupy 20 uczestników.

Koszty udziału w warsztatach pokrywa Fundacja Młodzi Muzycy.

Zgłoszenia: katarzyna.eberhardt@mlodzimuzycy.pl

W zgłoszeniach prosimy podać imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej szkoły oraz klasę.

Powrót