18.09.2019

14.09.2019 zebranie Rady Fundacji

W minioną sobotę odbyło się kolejne posiedzenie Rady Fundacji. Członkowie Rady wraz z Zarządem omówili bieżące sprawy Fundacji (w tym napływające wnioski o wsparcie) i omówili plany Fundacji na najbliższy czas. Duża część spotkania została poświęcona sprawom II Konkursu Młodych Muzyków.

Działania Fundacji są stale poddawane nadzorowi merytorycznemu Członków Rady – wybitnych artystów i pedagogów, dzięki czemu możemy efektywnie wspierać dzieci i młodzież utalentowaną muzycznie.

Powrót