III Konkurs Młodych Muzyków

Jesteś utalentowany muzycznie? Wyślij nagranie i weź udział w Ogólnopolskim III Konkursie Młodych Muzyków. W Jury zasiądą autorytety muzyki klasycznej z całej Polski, gwarantowana pula nagród 36 000 zł.

Współorganizatorem Konkursu jest Filharmonia Śląska gdzie odbędą się publiczne przesłuchania konkursowe i Koncert Laureatów.

Zobacz relację z II Konkursu Młodych Muzyków

Nagrody

Łączna pula nagród to 36 000 zł, z czego 5000 PLN na sfinansowanie projektu edukacyjnego dla szkoły muzycznej, której reprezentant zdobędzie nagrodę Grand Prix, oraz 2000 zł dla jego nauczyciela prowadzącego.

  1. Grand Prix – 10.000 PLN dla najlepszego wykonawcy Konkursu (bez względu na wiek laureata)

  2. Pierwsza nagroda – 6.000 PLN w kategorii wiekowej w której nie przyznano Grand Prix

  3. Dwie drugie nagrody po 4.000 PLN, po jednej w każdej z kategorii wiekowych

  4. Dwa wyróżnienia po 1.500 PLN

  5. Dwie nagrody wysokości 1000 PLN dla akompaniatorów za wyróżniający się akompaniament
     

Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród w ramach gwarantowanej puli 36.000 PLN.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży, w szczególności uczniów szkół muzycznych I i II stopnia 

Uczestnikiem Konkursu może być solista instrumentalista z Polski, urodzony w latach 2005 – 2012, a w przypadku instrumentów dętych 2004 – 2012. W wyjątkowych przypadkach Jury może dopuścić młodszych uczestników.

Do Konkursu nie mogą przystąpić zdobywcy I nagrody lub Grand Prix w poprzednich edycjach Konkursu.

Terminy

ETAP I
od 01.09.2021 do 30.09.2021 – przesyłanie nagrań audowizualnych i formularzy zgłoszeniowych (formularz dostępny będzie na stronie www.mlodzimuzycy.pl)
15.11.2019 – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu

ETAP II
08–09.12.2021 – publiczne przesłuchania na żywo w Filharmonii Śląskiej w Katowicach
09.12.2021 do godziny 21:00 – opublikowanie listy finalistów na stronie www.mlodzimuzycy.pl/konkurs

ETAP III
10.12.2021 – publiczne przesłuchania na żywo w Filharmonii Śląskiej w Katowicach
10.12.2021 do godziny 21:00 – poinformowanie wybranych uczestników o udziale w koncercie 12.12.2021

KONCERT LAUREATÓW
12.12.2021 – ogłoszenie wyników
Występy laureatów

Regulamin i wpisowe

Zapraszamy do pobrania regulaminu konkursu oraz regulaminu prac jury
Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do II Etapu zobowiązani są do wniesienia wpisowego w wysokości 100 PLN. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Fundacji Wspierania Młodych Talentów Muzycznych w mBank 64 1140 2004 0000 3102 8056 1283, w ciągu 7 dni od opublikowania wyników I Etapu Konkursu.

Na wniosek Uczestnika, Organizator może pokryć część kosztów uczestnictwa w Konkursie (vide regulamin). 

 

Jury

Skład jury zostanie opublikowany wkrótce